Facebook onderwijs vacatures
Twitter Onderwijs Vacatures
LinkedIn Onderwijs Vacatures
Spijtenburg Onderwijs

Schooldirecteur Openbare Jenaplan De Statenschool

SPMR06877

Functie omschrijving Schooldirecteur Openbare Jenaplan De Statenschool

Ben jij in staat om als schooldirecteur samen met het team actief een bijdrage te leveren aan zowel de ontwikkelingen op de Statenschool als aan de realisatie van de ambities in het strategisch beleidsplan? Sta je achter het principe dat ieder kind, iedere collega verschillend is en dat je kijkt naar welke talenten aanwezig zijn en vanuit dáár verder werkt? Wil je vanuit dit principe leiding geven aan een school en sta je stevig in je schoenen? Dan is deze functie zeker iets voor jou!

In deze functie als schooldirecteur ben je o.a. verantwoordelijk voor:

 • het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van onderwijs- en organisatiebeleid. Mede door inbreng in projectgroepen en het directieoverleg;
 • het intern en extern vertegenwoordigen van de school;
 • de bewaking en bevordering van de kwaliteit van het onderwijs;
 • het opstellen van het schoolplan, de schoolgids en het schoolontwikkelingsplan;
 • het initiëren, formuleren en evalueren van het onderwijskundig beleid van de school;
 • invulling geven aan het school ondersteuningsplan binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht;
 • de uitvoering van het personeelsbeleid op de school binnen de kaders en uitgangspunten van het personeelsbeleid van Stichting OPOD en de CAO-PO;
 • het afleggen van klassenbezoeken, het stimuleren van teamvorming en het bevorderen van collegiale consultatie;
 • financiën en beheer van de huisvesting.

Voor het volledige profiel, klik hier.

Organisatieprofiel

Eén van de 13 basisscholen van OPOD is de Statenschool. De Statenschool is gevestigd in een monumentaal pand in het Centrum van Dordrecht. Het jenaplanonderwijs werkt vanuit een pedagogisch concept gebaseerd op de ideeën van Peter Petersen. Het Jenaplanonderwijs wil dit unieke van ieder kind benadrukken en de ruimte geven. De Statenschool wil dat kinderen verschillend mogen zijn, dat ze leren van verschillen en dat ze verschillen leren respecteren. De school is een plaats waar leerlingen, stamgroepleiders en ouders elkaar ontmoeten. Het team streeft ernaar dat er op basis van gelijkwaardigheid en respect met elkaar wordt omgegaan. Het leren op school omvat leerstof, het leren omgaan met elkaar, het leren krijgen van zelfrespect en respect voor anderen, je eigen mogelijkheden ontwikkelen, zelfstandigheid bevorderen en leren omgaan met de aarde en de wereld om je heen. Het onderwijs, bekeken vanuit de visie van het jenaplanonderwijs, maakt dus onderdeel uit van de hele opvoeding. De school streeft er dan ook naar om de ouders zo veel mogelijk bij school te betrekken.

Functie eisen Schooldirecteur Openbare Jenaplan De Statenschool

In deze functie als schooldirecteur:

 • geloof je in een gekozen koers en wil je langere tijd op die koers blijven;
 • beschik je over aantoonbare ervaring als schooldirecteur en heb je kennis van en een duidelijke visie op Jenaplanonderwijs;
 • kun je actief een bijdrage leveren aan zowel de ontwikkelingen op de Statenschool als aan de realisatie van de ambities in het strategisch beleidsplan (topkwaliteit, toekomstgericht onderwijs, bevlogen professionals, verbindend met de omgeving);
 • ben je in staat om laagdrempelig te zijn in contacten met kinderen, ouders en omgeving;
 • ben je bereid en in staat te delegeren en de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen;
 • ben je een natuurlijk, empathisch en coachend leider, die de expertise van de professional optimaal benut;
 • streef je ernaar jezelf en het team duurzaam te blijven ontwikkelen om de school als prettige en kwalitatieve leeromgeving te handhaven voor zowel de leerlingen als de personeelsleden;
 • beschik je over goede (digitale) communicatieve vaardigheden;
 • beschik je bij voorkeur over een Pabo diploma en sta je ingeschreven in het schoolleidersregister.

Arbeidsvoorwaarden Schooldirecteur Openbare Jenaplan De Statenschool

De functie wordt beloond conform de CAO PO schaal DB.
Het gaat om een functie voor 1 FTE.

Procedure

Kun jij je vinden in de visie van De Statenschool en sluit de vacature aan bij wat jij ambieert?

Je sollicitatie kan je richten aan Michelle de Rover, m.derover@spijtenburg.nl.
Voor inhoudelijke vragen kun je je richten tot Sybille van Bladel, s.vanbladel@spijtenburg.nl, 06-11024647.

De sollicitatiegesprekken bestaan uit een voorselectiegesprek bij Spijtenburg en twee selectierondes bij OPOD.
De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken betreft een gesprek met de benoemingscommissie. De benoemingscommissie bestaat uit de voorzitter College van Bestuur en de HRM-adviseur. De tweede ronde van de sollicitatiegesprekken betreft een gesprek met de adviescommissie. De adviescommissie bestaat uit een afvaardiging namens de MR (oudergeleding en personeelsgeleding) en een schooldirecteur. Bij de adviescommissie is de HRM-adviseur aanwezig als ambtelijk secretaris.

Een ontwikkel assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure.

Locatie

Dordrecht

Contactpersoon

S. van Bladel

Meer details
Match criteria
Dienstverband
 • Vast
Plaats
 • Dordrecht
 • Rotterdam
Regio
 • Zuid-Holland
Branche Onderwijs
 • Basisonderwijs Primair Onderwijs
Bekijk alle vacatures
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close