Facebook onderwijs vacatures
Twitter Onderwijs Vacatures
LinkedIn Onderwijs Vacatures
Spijtenburg Onderwijs

Blog

Categorie: DirectieManagement
Carlo Brouwers27-11-2018 8:42
Op 7 november jl. schreef Annemiek van Rijn een bijdrage op LinkedIn met de titel “Tien reacties op sollicitaties die een klein gaatje in je ziel prikken”. Deze bijdrage en gaat over (tien categorieën van) afwijzingen die zij binnen heeft gekregen vanuit werving en selectie – recruitment – bureaus. Annemiek put daarbij uit een rijke ervaring van meer dan vijftig sollicitatiebrieven die ze heeft geschreven. “En evenveel afwijzingen…” zou ik graag hebben opgeschreven, maar dat is niet correct, want in meerdere gevallen (zo schrijft ze) kwam er in het geheel geen reactie op een brief….
Annemieks bijdrage is een bron van...
Lees meer
319bekeken
Geen reacties
drs. Anita Rasenberg, senior consultant6-11-2018 14:49
Wij maken het regelmatig mee: een kandidaat beschikt over meer dan voldoende kwaliteiten, maar kan zich in onvoldoende mate ‘verkopen’ in een sollicitatieprocedure. Het is een gemiste kans wanneer de kandidaat veel te bieden heeft voor de nieuwe organisatie, maar dit onvoldoende voor het voetlicht kan brengen. Solliciteren is een vak apart dat je serieus moet nemen en waar je tijd aan moet besteden. Planmatig werken vormt niet alleen een voorwaarde om effectief te kunnen werken als bestuurder of directeur, maar ook om kansen te bieden aan je eigen loopbaan. Maak een plan voor jezelf. En start net zoals bij...
Lees meer
378bekeken
Geen reacties
Carlo Brouwers8-10-2018 16:38
Wanneer je als kandidaat door Spijtenburg wordt uitgenodigd voor een voorselectiegesprek, dan vragen wij om voorafgaand aan het gesprek schriftelijk aan te geven in welke mate je voldoet aan het betreffende functieprofiel. In feite betreft dit de schriftelijke variant van het criteriumgericht interviewen. Je noteert in een overzicht in welke mate je voldoet aan een criterium uit het profiel en onderbouwt dit met voorbeelden uit je werkervaring. Onze opdrachtgevers ontvangen graag kandidaten op gesprek die eerder hebben laten zien dat zij een soortgelijke functie succesvol hebben uitgeoefend. De geschiedenis is immers een belangrijke voorspeller voor de toekomst. Is het echter...
Lees meer
Categorie: Raad van Toezicht
Dr. ir. Marcel Wanrooy25-06-2018 15:45
Dr. ir. Marcel Wanrooy verzorgt als docent, samen met Rienk Goodijk, bijeenkomsten voor aankomende en ervaren toezichthouders bij Spijtenburg Onderwijs. Marcel maakt deel uit van de GITP adviesgroep Bestuur & Toezicht. Hij doet onderzoek en begeleidt besturen en toezichthoudende organen op de terreinen: structuur, opvolging, samenwerking, (zelf)evaluaties en corporate governance. Het belang van stakeholdermanagement Aan wie legt de Raad van Toezicht verantwoording af als er – zoals bij een stichting het geval is – geen aandeelhouders zijn en ook geen leden, zoals bij een coöperatie of een vereniging? Die vraag wordt vaak gesteld. In onderwijsorganisaties met een stichtingsvorm heeft de RvT...
Lees meer
Categorie: Algemeen
Spijtenburg Onderwijs12-06-2018 8:00
Bron: Compas In de gemeente 's-Hertogenbosch werken primair onderwijs en kinderopvangorganisaties samen aan de vorming van Kindcentra 0-13. Al in 2010 werd hiervoor een intentieverklaring getekend door alle schoolbesturen en acht organisaties voor kinderopvang. De gezamenlijke ambitie? Talenten van kinderen ontwikkelen vanuit één pedagogische en educatieve doorgaande lijn. Kindcentra in beeld Om de ontwikkeling van deze kindcentra te volgen is in 2012 de Stadsfoto ontworpen. Dit is een monitor die de samenwerking binnen de kindcentra in beeld brengt. Er vindt een analyse plaats op twaalf inhoudsdomeinen waarbij vijf fasen van ontwikkeling worden onderscheiden: Fase 1: Apart
Organisaties functioneren apart Fase 2: Afstemmen
Organisaties stemmen onderling af...
Lees meer
492bekeken
Geen reacties
Categorie: DirectieManagement
Sydney Finkelstein, p. 142, Harvard Business Review januari – februari 2018; vrij vertaald5-06-2018 9:33
Wat onderscheidt exceptionele leiders in het bedrijfsleven van de rest? Eén ding, zegt Sydney Finkelstein, is hun niet aflatende betrokkenheid bij het geven van een op een instructie aan hun directe ondergeschikten. Finkelstein, een professor in management bij Dartmouth’s Tuck School of Business, heeft leiders van wereldklasse gedurende meer dan een decennium bestudeerd. Hij ontdekte dat zij er een belangrijk punt van maken tips over professionaliteit, technische kennis en levenslessen in breder perspectief met hun medewerkers te delen. Finkelstein geeft aan dat wanneer en waar topleiders hun lessen delen bijna net zo belangrijk is als wat zij doceren. In plaats...
Lees meer
331bekeken
Geen reacties
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close