Facebook onderwijs vacatures
Twitter Onderwijs Vacatures
LinkedIn Onderwijs Vacatures
Spijtenburg Onderwijs
Contact

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via:

Of via het:

Contactformulier

Recente vacatures
Klik op de knop vacatures om onze actuele vacatures te bekijken.
Bekijk alle vacatures

De verschillende fases binnen een interim-opdracht

De verschillende fases binnen een interim-opdracht

Eerste verkenning
De interim manager maakt kennis met de organisatie, verkent de organisatie voor wat betreft het beleid, de cultuur, de communicatie met bijvoorbeeld ouders of andere belanghebbenden, en lopende dringende zaken.

Analyse van de huidige situatie
De interim manager voert een QuickScan uit van de organisatie die hij/zij aantreft. Dit wordt gedaan door middel van het verzamelen van gegevens, het analyseren van de situatie, het stellen van de diagnose, en het opstellen van een plan van aanpak.

Plan van Aanpak
In het plan van aanpak wordt de opdracht nader ingevuld. Prioriteiten, doelen, voorwaarden, tijdpad, en uit te voeren werkzaamheden komen puntsgewijs aan bod. Tevens wordt aangegeven hoe de werkzaamheden geëvalueerd worden.

De evaluatie
Zowel tussentijds als aan het eind worden de werkzaamheden geëvalueerd en vindt zo nodig bijstelling plaats. Bij de evaluatie zijn de opdrachtgever, de interim manager en de consultant van Spijtenburg betrokken.

Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close