Facebook onderwijs vacatures
Twitter Onderwijs Vacatures
LinkedIn Onderwijs Vacatures
Spijtenburg Onderwijs

Het aansturen van scholen: de uitdaging! de oplossing!

Dr. P.V.A. Delnooz 29-5-2018 9:13
Categorieën: Algemeen

Over dr. P.V.A. Delnooz:

In 2008 promoveerde Paul Delnooz op het onderwerp “het verhogen van het niveau binnen het onderwijs”. Sindsdien is hij in binnen- en buitenland werkzaam als coach, begeleider en innovator binnen het lager, middelbaar en hoger onderwijs. Hij begeleidt besturen, directeuren en docenten; verzorgt colleges op universiteiten en hogescholen; schrijft boeken; geeft lezingen; en begeleidt promovendi van diverse universiteiten.

Als bestuurder, directeur, leerkracht of ouder wil je effectief onderwijs. Dat roept de vraag op welke factoren hierop van invloed zijn. Als wordt gekeken naar de wetenschappelijke literatuur dan komt hieruit naar voren:

  • een kleinere klas bevordert de leerprestaties
  • het maakt veel uit welke leerkracht voor de klas staat
  • het bijscholen van leerkrachten heeft géén effect
  • het veranderen van methode door een ander leerboek aan te schaffen heeft geen effect
  • de leerprestaties nemen toe naarmate minder uren les wordt gegeven
  • in Nederland presteren meisjes beter dan jongens in het onderwijs
  • in Nederland zijn vooral jongens ordeverstoorders in de klas. Ze hebben last van ADHD
  • in Nederland gaat de kwaliteit van onderwijs achteruit in vergelijking met andere landen

Er zijn vele theorieën waarmee wordt geprobeerd om deze wetenschappelijke bevindingen te verklaren: de manier waarop les gegeven wordt, de rol van de ouders, de mate waarin onderwijs uitdagend is, en zo verder.
Deze verklaringen zijn echter “onvoldoende”. Hiermee wordt bedoeld dat het nog geen enkele wetenschapper is gelukt om te zeggen: “De motivatie van de leerlingen is laag? Het rekenonderwijs op school moet beter? De leerlingen moeten beter leren schrijven? Dan is de oplossing …….” Wetenschappers hebben wel ideeën over de factoren die van invloed zijn op de oplossing van deze vraagstukken en de acties die hiervoor moeten worden ondernomen, maar de oplossing is nog niet gevonden.

De grootste uitdaging is om een overkoepelende theorie te vinden. Een theorie die bijvoorbeeld niet alleen verklaart waarom iemand gemotiveerd is om te leren, maar tegelijkertijd begrijpelijk maakt waarom het bijscholen van leerkrachten geen effect heeft; waarom het veranderen van lesmethode geen effect heeft; waarom meisjes beter presteren dan jongens, enzovoorts. Om vervolgens op basis van deze éne theorie acties te kunnen bedenken en uit te kunnen voeren, waarmee het onderwijs verbeterd kan worden.

In de scholengemeenschap van de Lowys Porquin Stichting in Bergen op Zoom wordt gewerkt aan de oplossing van dit vraagstuk. Leidinggevenden, leerkrachten, ouders en wetenschappers zijn samen op zoek naar een overkoepelende theorie én acties om het onderwijs te verbeteren. De gezamenlijke aanpak blijkt effectief te zijn. Er is steeds meer bekend over de factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van het onderwijs en de acties die nodig zijn om het te verbeteren. Sinds drie jaar wordt deze gezamenlijke aanpak op zes basisscholen uitgevoerd in de regio Bergen op Zoom, waarbij drie andere scholen de controlegroep vormen.

Uit de ervaringen die zijn opgedaan wordt steeds duidelijker dat er een overkoepelende verklaring is, waarmee de effectiviteit van het onderwijs begrepen kan worden. Ook wordt door de ervaringen die zijn opgedaan het steeds duidelijker welke acties effectief zijn om het onderwijs te verbeteren. Bij dit proces blijkt een centrale rol te zijn weggelegd voor het bestuur en de directeuren.
Vandaar dat Eti de Vries bezig is een proefschrift over deze aanpak te schrijven. Een eerste artikel is in januari van dit jaar gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift “Pedagogy and the Human Sciences”.

Reacties (3)

Paul Delnooz 2-7-2018 14:27
Geachte Jolanda Hokstam- Sweet, Mijn excuses voor deze late reactie, maar er is blijkbaar iets fout gegaan in de communicatie. Er is inderdaad meer informatie beschikbaar. Zo is er onder meer een boek verschenen en zijn meerdere (wetenschappelijke) artikelen verschenen. Als u mij mailt (delnooz.p@planet.nl), dan zal ik ervoor zorgen dat één en ander bij u terecht komt. Met vriendelijke groet, Paul Delnooz
Indra Tulling-Weeda 29-5-2018 22:07
Er wordt gesproken over een gemeenschappelijk verlangen van effectief onderwijs. Wanneer is onderwijs effectief? Is deze vraag wel effectief als we kijken naar de problemen die de huidige generatie jongeren ons laten zien? Bij mij popt de uitspraak van Albert Einstein op; ' No problem can be solved from the same level of consciousness that created it'. In het belang van onze kinderen die onderwijs mogen ontvangen verlang ik naar de vraag; wat hebben kinderen van ons volwassenen nodig als wij spreken over het creëren van 'effectief onderwijs'?. Deze vraag geeft richting aan de potentie van de mens om te transformeren en nieuw onderwijs te creëren. Onderwijs kent vanuit essentie geen vaste vorm. Onderwijs dient in beweging te zijn groeiend en bloeiend als spiegel van het leven. Ik lees dat de grootste uitdaging is om een overkoepelende theorie te vinden. Vanuit mijn nieuwsgierige open geest zie ik in de geschreven woorden de richting die kan leiden tot de oplossing. ' Een appel valt niet ver van de boom'. Van 'willen vinden' naar ' verbinden'. Wat zou een samenwerking tussen wetenschappers en de vrije denkers als co-creërende kracht aan effectiviteit kunnen brengen? Ik denk dat in die samenwerking het verschil kan worden gemaakt. Ik geloof dat effectief onderwijs zichzelf in het creatieproces zal bewijzen als het in verbinding is met de ontvanger en het grote geheel. Het is nodig dat wijsheid en gevoel ook ingezet gaan worden tgv het onderzoek en de creatie van 'effectief onderwijs'. Met inspirerende groet Indra Tulling-Weeda
Jolanda Hokstam- Sweet 29-5-2018 17:36
Geachte Dr. Delnooz, Met heel veel belangstelling heb ik gelezen over een overkoepelende verklaring en de effectiviteit van het onderwijs. Gaarne vraag ik u of u aanvullende documenten heeft, die ik kan inlezen, opdat ik erg gepassioneerd en gedreven ben om verbeteringen aan te dragen binnen het basisonderwijs. Ik hoop op eenpositieve reactie van u. Vriendelijke groet, Mw. Jolanda Hokstam- Sweet

Reageer

CAPTCHA ImageNieuwe codeSpeel de code af
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close