Facebook onderwijs vacatures
Twitter Onderwijs Vacatures
LinkedIn Onderwijs Vacatures
Spijtenburg Onderwijs

Stadsfoto Kindcentra 0-13

Spijtenburg Onderwijs 12-6-2018 8:00
Categorieën: Algemeen

Bron: Compas

In de gemeente 's-Hertogenbosch werken primair onderwijs en kinderopvangorganisaties samen aan de vorming van Kindcentra 0-13. Al in 2010 werd hiervoor een intentieverklaring getekend door alle schoolbesturen en acht organisaties voor kinderopvang. De gezamenlijke ambitie? Talenten van kinderen ontwikkelen vanuit één pedagogische en educatieve doorgaande lijn.

Kindcentra in beeld

Om de ontwikkeling van deze kindcentra te volgen is in 2012 de Stadsfoto ontworpen. Dit is een monitor die de samenwerking binnen de kindcentra in beeld brengt. Er vindt een analyse plaats op twaalf inhoudsdomeinen waarbij vijf fasen van ontwikkeling worden onderscheiden:

 1. Fase 1: Apart
  Organisaties functioneren apart
 2. Fase 2: Afstemmen
  Organisaties stemmen onderling af
 3. Fase 3: Samen doen
  Organisaties hebben vaste overlegvormen
 4. Fase 4: Samen verantwoordelijk
  Organisaties hebben gezamenlijk beleid en verantwoordelijkheid
 5. Fase 5: Integraal verantwoordelijk
  Organisaties met integrale eindverantwoordelijkheid

Resultaten

In 2012 heeft een eerste inventarisatie van de samenwerkende kindcentra plaatsgevonden. In deze monitor werd aan de hand van stellingen de ambitie op zes domeinen gemeten. In 2013 en 2015 is deze monitor doorontwikkeld en zijn onder meer de domeinen uitgebreid naar twaalf inhoudsgebieden. Waar de kindcentra in 2013 zich in fase 2, afstemmen, bevonden, was er in 2015 groei naar fase 3, samen doen.

De Stadsfoto 2017 laat zien dat de stijgende lijn van 2013 en 2015 zich voortzet. Het aantal kindcentra in fase 2 of lager is sterk afgenomen. Zij bevinden zich met name in fase 3, samen doen, of hoger. Daarnaast zijn er ook steeds meer kindcentra die zich vanuit daar doorontwikkelen naar gemiddeld fase 4, samen verantwoordelijk.

De stedelijke ambitie, zoals uitgesproken in De toekomst begint vandaag (oktober 2016): alle kindcentra in fase 4, met als ondergrens fase 3, lijkt hiermee in zicht te komen.

Interviews

Ook uit de interviews blijkt dat de ambities van de meeste kindcentra hoog zijn. De meerderheid geeft aan fase 4 of hoger centraal te hebben staan in het gezamenlijk beleid.

Toch lijkt deze fase niet voor iedereen gemakkelijk haalbaar. De ontwikkeling van de kindcentra kent ook beperkingen. O.a. het verschil in achter-liggende beleidsopdrachten, wet- en regelgeving, openings- en sluitingstijden, medezeggenschap, cao's en het toezicht op de kwaliteit van uitvoering maakt de samenwerking met elkaar uitdagend.

Desondanks laat de Stadsfoto zien dat de meeste kindcentra focussen op wat wél kan en gezamenlijk gaan voor de ontwikkeling van kinderen. Er wordt voor voorlopige oplossingen gekozen of energie gestoken in wat wel rendeert.

Maar lezen over de Stadsfoto? Bekijk de website.

 

Reageer

CAPTCHA ImageNieuwe codeSpeel de code af
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close